Có thể xin gia hạn visa du lịch Trung Quốc được không?

Đối với visa diện du lịch, tùy thuộc vào từng quốc gia mà có quy định cho phép đương đơn gia hạn hoặc không. Vậy có thể xin gia hạn visa du lịch Trung Quốc được không?