Những vật dụng nào không được mang vào Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán

Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán là những cơ quan nhà nước quốc tế có sự bảo vệ nghiệm ngặt. Do đó, khi đi nộp hồ sơ xin visa hoặc phỏng vấn bạn cần tuân thủ nghiêm túc những quy định của cơ quan, cũng như nắm rõ thông tin vật dụng nào không được mang vào Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán để tránh gặp phải những rắc rối ảnh hưởng đến quá trình xin visa.