Bạn có biết hành lý sẽ đi đâu sau khi ký gửi ở sân bay?

Bất cứ ai đi máy bay cũng phải mang theo hành lý, nếu nhiều thì phải ký gửi. Vậy bạn có bao giờ thắc mắc hành lý sẽ đi đâu sau khi ký gửi ở sân bay?