CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Chính sách hoàn tiền 100%

Hệ thống Visatravel của chúng tôi sinh ra để phục vụ, để đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Bao gồm cả việc hoàn tiền 100% để đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.

Chúng tôi chấp nhận hoàn phí 100% nếu xảy ra các trường hợp sau:

– Công văn nhập cảnh bị sai thông mà lỗi xảy ra từ phía chúng tôi.

– Công văn nhập cảnh gửi đến cho quý khách không đúng hẹn.

– Công văn nhập cảnh bị cục quản lý xuất nhập cảnh từ chối.

+ Tiền hoàn trả sẽ được thanh toán vào tài khoản của bạn sử dụng thanh toán cho chúng tôi trong vòng 7 ngày kể từ lúc xảy ra sự cố.

+ Chúng tôi sẽ gửi Xác nhận Hoàn trả vào E-Mail cho quý khác khi thực hiện giao dịch.

► Nếu sau 7 ngày bạn chưa nhận được tiền hoàn trả, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ: [email protected]

Chúng tôi sẽ không chấp nhận hoàn tiền đối với các trường hợp sau:

♦ Đối với công văn nhập cảnh

– Nếu trạng thái được đặt dưới “Thanh toán đã Nhận” hoặc “Đang Đang Xử lý hồ sơ” hoặc “Công văn nhập cảnh đã gửi tới Email của bạn”.

– Sai sót thông tin mà lỗi xảy ra là do phía khách hàng gây ra.

– Sau 48h công văn nhập cảnh gửi vào email của khách hàng mà không có phản hồi nào.

♦ Đối với các dịch vụ phụ như Fast Track và Car Transfer

– Nếu chúng tôi đã sắp xếp các dịch vụ này cho khách hàng.

– Nếu khách hàng không cung cấp chi tiết chuyến bay của bạn bao gồm số chuyến bay và thời gian đến chính xác.

– Nếu khách hàng có bất kỳ thay đổi về chi tiết chuyến bay và ngày đến của bạn nhưng không thông báo cho chúng tôi trước.