ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI Visatravel.vn

Vui lòng đọc kĩ các Điều khoản và điều kiện sử dụng trước khi dùng (các) dịch vụ của Visatravel.vn.

Trong Điều khoản sử dụng này, thuật ngữ “Chúng tôi” được thay cho Visatravel.vn là một nhãn hiệu của Tân Văn Lang.

Bằng cách sử dụng (các) dịch vụ Visatravel.vn, quý khách thể hiện thỏa thuận không điều kiện của mình với Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ trong tài liệu này, và làm theo các điều khoản này và bất kỳ quy định, luật pháp hiện hành. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản được nêu trong thỏa thuận này hoặc không hài lòng với trang web, vui lòng liên hệ với Công ty Cổ phần Du lịch Phát triển Việt Nam qua địa chỉ email ở phần cuối Điều khoản & Điều kiện. Việc quý khách không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện sử dụng có thể dẫn đến hành động pháp lý, đình chỉ, hoặc chấm dứt quyền truy cập của quý khách vào trang web này mà không cần thông báo. Visatravel.vn có quyền thay đổi Điều khoản và Điều kiện sử dụng mà không cần thông báo trước.

I. DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

1. DỊCH VỤ VISA VIỆT NAM CẤP TẠI SÂN BAY

1.1 VISA CẤP TẠI SÂN BAY (VOA)

Visa cấp tại sân bay (VOA) được cấp bởi Cục xuất nhập cảnh Việt Nam, cấp cho đương đơn visa tại sân bay Việt Nam. Khác so với các quốc gia khác, quy trình lấy VOA Việt Nam được chia làm 3 bước:

Bước 1: Nộp đơn xin visa Việt Nam online tại www.Visatravel.vn, trả phí dịch vụ và đợi Công văn chấp thuận visa (AL) được xử lý

Bước 2: Nhận Công văn chấp thuận visa qua email

Stage 3: Khi đến sân bay Việt Nam, quý khách vui lòng xuất trình Hộ chiếu gốc, Công văn chấp thuận visa, Tờ khai xuất nhập cảnh visa, 2 ảnh hộ chiếu và phí dán tem cho Nhân viên Hải Quan để được dán tem visa.

Visa cấp tại sân bay chỉ áp dụng cho việc quý khách nhập cảnh vào Việt Nam thông qua một trong các sân bay quốc tế của chúng tôi. Do đó, bằng cách nộp đơn xin Visa Việt Nam khi đến Việt Nam qua Visatravel.vn, quý khách đồng ý nhập cảnh Việt Nam qua (các) Sân bay Quốc tế của chúng tôi và tiến hành 3 bước nêu trên. Bằng cách nộp đơn xin visa online, quý khách xác nhận rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác, và hợp pháp với Luật Nhập cư Việt Nam. Bất kỳ thông tin gây hiểu lầm nào do quý khách cung cấp đều phải tuân theo Luật Nhập cư Việt Nam.

1.2 CÔNG VĂN CHẤP THUẬN VISA (AL)

Công văn chấp thuận visa là một văn kiện chính thức do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam cấp cho phép quý khách có Visa Việt Nam khi quý khách đến một trong những Sân bay Quốc tế của Việt Nam. Nếu không có giấy chấp thuận này, quý khách không thể dán tem visa lên hộ chiếu khi tới sân bay Việt Nam.

Lưu ý quan trọng: Công văn chấp thuận visa cần được trình diện trước khi quý khách lên chuyến bay bay tới Việt Nam.

1.3 THỜI GIAN XÉT DUYỆT

Khi nhận được thanh toán của quý khách, hệ thống Visatravel.vn sẽ gửi email xác nhận thanh toán và sau đó quý khách sẽ nhận được một email khác, “Thông báo xử lý”, thông báo với quý khách rằng việc xử lý đơn đăng ký visa của bạn đã bắt đầu.

Thời gian xét duyệt Công văn phụ thuộc vào loại hình xét duyệt mà quý khách đã nộp đơn; bao gồm dịch vụ thường (2 ngày làm việc), dịch vụ khẩn (1 ngày làm việc) và dịch vụ siêu khẩn (2 hoặc 4 giờ làm việc).

Xin lưu ý:

Thời gian xét duyệt phụ thuộc thời gian làm việc của Visatravel từ 8:15 sáng đến 17:30 chiều (GMT + 7) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu; và cũng dựa vào thời gian xử lý của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam, thường là 8 giờ sáng đến 10 giờ 30 sáng và từ 13 giờ 30 đến 15 giờ tối thứ Hai đến thứ Sáu. Thời gian xét duyệt cũng phải tuân theo ngày nghỉ Lễ quốc gia của Việt Nam.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam có thể trì hoãn và/hoặc từ chối việc xét duyệt visa mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Visatravel.vn không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ, hủy bỏ, các khoản lỗ về tài chính và các khoản lỗ khác do từ chối hoặc trì hoãn việc xét duyệt visa. Không có phí dịch vụ, phí đại sứ quán, phí chuyển phát, phí vận chuyển hoặc bất kỳ phần chi phí nào sẽ được hoàn trả do lí do trì hoãn hoặc bị từ chối.

Trong những trường hợp đặc biệt, cần phải có thêm tài liệu hoặc xác nhận chi tiết và thời gian xử lý có thể dài hơn bình thường. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách qua email.

1.4 CHI PHÍ

Bằng cách gửi đơn xin visa tới Visatravel.vn, quý khách đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí liên quan đến Visa Việt Nam bao gồm Phí dịch vụ và Phí dán tem visa.

Phí dịch vụ:

 • Phí dịch vụ cần được thanh toán www.Visatravel.vn để quý khách nhận được Công văn chấp thuận thị thực cấp bởi Cục xuất nhập cảnh Việt Nam. Lệ phí được thu đầy đủ trước khi chúng tôi bắt đầu xử lý đơn xin visa của quý khách.
 • Việc thanh toán thành công phí dịch vụ sẽ được xác nhận qua email “Thông báo Thanh toán thành công”. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tình huống phát sinh do thanh toán không thành công.
 • Bất kỳ khoản phí bổ sung nào liên quan đến Ngân hàng hoặc (các) Tổ chức Tài chính xảy ra trong quá trình thanh toán sẽ do quý khách chi trả bất kể phương thức thanh toán của quý khách là gì.

Phí dán tem visa:

 • Phí dán tem cần đóng cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam để hoàn thành đơn xin visa và dán tem visa lên hộ chiếu gốc của quý khách.
 • Khoản phí này sẽ được thanh toán bằng tiền mặt (khuyến khích trả bằng Đô-la Mỹ) trực tiếp cho Nhân viên Hải Quan khi quý khách tới sân bay quốc tế Việt Nam. Visatravel.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ số tiền vượt quá nào do tỷ giá không chính xác khi quý khách thanh toán bằng các đơn vị tiền tệ khác.

Quý khách cũng phải trả tất cả các khoản phí bổ sung nếu quý khách muốn thay đổi/chỉnh sửa bất kỳ thông tin cá nhân nào trong Công văn Chấp nhận visa cấp bởi do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam.

1.5 CHÍNH SÁCH HỦY VÀ CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ CỦA DỊCH VỤ VISA VIỆT NAM CẤP TẠI SÂN BAY

Visatravel.vn có quyền từ chối xử lý đơn xin cấp visa của quý khách vì bất cứ lý do gì, ví dụ một đơn xin visa không hoàn chỉnh, không đủ thời gian xét duyệt, hoặc các trường hợp bất thường. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ hoàn trả đầy đủ Phí dịch vụ.

Vì bất kỳ lý do nào quý khách muốn hủy đơn xin visa của mình trước khi thanh toán phí dịch vụ, quý khách có thể làm như vậy mà không bị tính phí và hình phạt ngay cả khi quý khách không thông báo cho chúng tôi.

Vì bất kỳ lý do nào mà quý khách muốn hủy đơn đăng ký của mình trước khi chúng tôi bắt đầu xử lý dịch vụ, quý khách có thể làm như vậy mà không bị tính phí hoặc áp dụng hình phạt. Nếu có, yêu cầu hủy bỏ chính thức bằng văn bản (email/thư) tới Visatravel.vn trước khi email “Xử lý Thông báo” của chúng tôi được gửi đến địa chỉ email quý khách đã đăng ký. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ hoàn trả lại Phí dịch vụ.

Vì bất kỳ lý do quý khách muốn hủy đơn đăng ký sau khi email “Xử lý Thông báo” được gửi đến địa chỉ email quý khách đã đăng ký thông qua hệ thống của chúng tôi, sẽ không hoàn lại tiền và dịch vụ sẽ được hoàn thành tự động.

Chúng tôi sẽ không hoàn lại Phí dịch vụ sau khi Công văn chấp thuận visa đã được Cục Quản lý Xuất nhập cảnh xử lý và gửi cho quý khách cho quý khách qua địa chỉ email / số điện thoại bạn đã đăng ký.

Trong trường hợp quý khách không thể nhận được Công văn chấp thuận visa của quý khách đúng thời hạn vì bất cứ lý do nào được xác nhận bởi chúng tôi qua “Thông báo Xét duyệt”, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua email [email protected] hoặc qua số Hotline +84.946.583.583. Nếu không, Phí dịch vụ sẽ không được hoàn lại cho quý khách

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lí do mất mát/trì hoãn do lỗi kỹ thuật; sai địa chỉ email hoặc thông tin được cung cấp bởi người nộp đơn mà không báo trước.

Quý khách sẽ không được hoàn phí trong trường hợp quý khách từ chối nhận Công văn chấp thuận visa có chứa các chi tiết không chính xác do lỗi của quý khách gây ra. Chúng tôi thực sự khuyên quý khách nên kiểm tra Công văn chấp thuận visa với hộ chiếu và thông tin cá nhân ngay sau khi nhận và trước chuyến bay của quý khách.

Phí dịch vụ sẽ được hoàn trả đầy đủ nếu đơn xin thị thực của quý khách bị Cục xuất nhập cảnh Việt Nam từ chối.

Nếu có bất kỳ sai sót nào được tạo ra bởi Visatravel.vn trong Công văn chấp thuận visa của quý khách trong quá trình phát hành, Visatravel có trách nhiệm cung cấp lại một Công văn chấp thuận visa mới theo các chi tiết đơn đăng ký ban đầu của quý khách mà quý khách không cần trả thêm khoản phụ thu và hoàn trả 100% Phí dịch vụ cho đơn xin visa của bạn. Ngoài ra, chúng tôi cam kết cung cấp Visa một tháng một lần cho lần nộp đơn xin visa của quý khách (không thu Phí dịch vụ) hoặc miễn phí dịch vụ Đón tiễn sân bay khi bạn chuẩn bị rời khỏi Việt Nam.

Vì bất kỳ lý do gì, nếu bạn hủy/ trì hoãn/ thay đổi bất kỳ chi tiết nào về chuyến đi của quý khách đến Việt Nam, ví dụ như thói quen của quý khách, thời gian lưu trú, ngày đến/ rời không còn khớp với kế hoạch mới của quý khách, chúng tôi sẽ không hoàn trả phí dịch vụ. Trong trường hợp này, chúng tôi đề xuất áp dụng một đơn xin visa mới với mức Phí dịch vụ mới được áp dụng tương ứng với (các) chi phí mà chúng tôi công bố.

Quá trình bồi hoàn có thể mất từ 15-20 ngày làm việc tùy thuộc vào quá trình làm việc của Ngân hàng/ Tổ chức Tài chính. Bất kỳ khoản phí bổ sung nào liên quan đến Ngân hàng hoặc (các) Tổ chức Tài chính xảy ra trong quá trình hoàn lại tiền được tính cho quý khách và tài khoản của quý khách bất kể phương thức thanh toán của quý khách đã sử dụng là gì. Visatravel.vn chỉ chịu trách nhiệm về khoản phí của Ngân hàng / Tổ chức Tài chính từ phía chúng tôi về quá trình hoàn phí.

2. DỊCH VỤ LÀM LÝ LỊCH TƯ PHÁP

“Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản”

Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp, các đối tượng được cấp Lý lịch tư pháp Việt Nam bao gồm:

 • Người Việt Nam và người nước ngoài đang cư trú tại Việt nam,
 • Người Việt Nam đang ở nước ngoài, và
 • Người nước ngoài đã từng ở Việt Nam.

2.1 Thời gian xử lý

Thời gian xử lý đơn đăng ký phụ thuộc vào các loại dịch vụ như sau:

 • Đối với dịch vụ Siêu khẩn: 1 ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được đầy đủ hồ sơ
 • Đối với dịch vụ Khẩn: Từ 2 đến 4 ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được đầy đủ hồ sơ
 • Đối với dịch vụ thông thường: 7 ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được đầy đủ hồ sơ

Lưu ý:

 • Đối với dịch vụ khẩn và thông thường: Hồ sơ của bạn phải được gửi cho chúng tôi trước 4 giờ chiều của ngày làm việc, nếu đến sau 4 giờ chiều, dịch vụ của bạn sẽ được bắt đầu xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.
 • Đối với dịch vụ Siêu khẩn: Hồ sơ của bạn được gửi trước 11 giờ sáng của ngày làm việc đầu tiên thì Phiếu LLTP của bạn sẽ được cấp trước 11 giờ sáng ngày làm việc tiếp theo. Nếu gửi sau 11 giờ sáng, Phiếu LLTP sẽ được bắt đầu xử lý vào 11 giờ sáng ngày làm việc tiếp theo.

Trung tâm Lý lịch tư pháp Việt Nam có thể trì hoãn và / hoặc từ chối việc xử lý yêu cầu cấp Phiếu LLTP mà không cần giải thích. Visatravel.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, hủy bỏ, tổn thất tài chính và các tổn thất khác do bị từ chối hoặc chậm trễ trong quá trình xử lý. Các chi phí (nếu có) như phí dịch vụ, phí đại sứ quán, phí chuyển phát nhanh, phí vận chuyển hoặc bất kỳ phần nào trong số đó sẽ không được hoàn lại do sự chậm trễ hoặc bị từ chối.

Trong trường hợp đặc biệt, có thể phải bổ sung thêm tài liệu hoặc xác nhận chi tiết và thời gian xử lý có thể lâu hơn bình thường. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email.

2.2 Chi phí

Khi gửi phiếu đăng ký LLTP tới Visatravel.vn, bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí liên quan đến Phiếu LLTP.

Phí Dịch vụ do Visatravel.vn thu để xin Phiếu LLTP của Trung tâm lý lịch Tư pháp Việt Nam. Phí được thu đầy đủ trước khi chúng tôi bắt đầu xử lý đơn đăng ký của bạn.

Việc thanh toán thành công phí dịch vụ sẽ được xác nhận qua email “Thông báo Thanh toán Thành công”. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp nào phát sinh do thanh toán không thành công.

Bất kỳ khoản phí bổ sung nào liên quan đến (các) Ngân hàng hoặc Tổ chức tài chính của bạn xảy ra trong quá trình thanh toán sẽ được tính vào bạn và tài khoản của bạn bất kể phương thức thanh toán của bạn là gì.

2.2 Hủy hợp đồng và bồi hoàn

Visatravel.vn có quyền từ chối xử lý Giấy chứng nhận Kiểm tra Cảnh sát của bạn vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở trường hợp đơn đăng ký không đầy đủ, không đủ thời gian xử lý hoặc các trường hợp bất thường. Trong những trường hợp như vậy, phí dịch vụ sẽ được hoàn lại đầy đủ.

Vì bất kỳ lý do gì bạn muốn hủy đơn đăng ký của mình sau khi chúng tôi bắt đầu xử lý dịch vụ, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền và dịch vụ sẽ tự động hoàn thành.

Trong trường hợp bạn không khai báo rõ ràng quá khứ phạm tội của mình, Trung tâm Lý lịch tư pháp Việt Nam từ chối cấp phiếu LLTP cho bạn, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm hoàn trả.

Nếu có bất kỳ sai sót nào do Visatravel.vn tạo ra trên Phiếu LLTP của bạn trong quá trình cấp, Visatravel.vn sẽ cấp lại Phiếu LLTP mới theo chi tiết đơn đăng ký ban đầu.

Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện vào thứ Năm hàng tuần. Trong trường hợp rơi vào các ngày lễ được công nhận của chúng tôi (Tết, Tết độc lập, v.v.), việc hoàn tiền sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

3. DỊCH VỤ SÂN BAY

3.1 HỖ TRỢ DÁN TEM VISA

Dịch vụ Hỗ trợ dán tem visa là dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để giúp quý khách có được Visa Việt Nam dán vào hộ chiếu khi quý khách đến sân bay Việt Nam.

3.2. DỊCH VỤ ĐÓN TIỄN SÂN BAY

Dịch vụ Đón tiễn sân bay được cung cấp để đưa đón/ tiền quý khách từ sân bay tới khách sạn tại khu vực trung tâm thành phố và ngược lại.

3.3 CHÍNH SÁCH HỦY BỎ VÀ HOÀN TIỀN DỊCH VỤ ĐÓN TIỄN SÂN BAY VÀ HỖ TRỢ DÁN TEM VISA

Vì bất kỳ lý do nào, nếu quý khách hủy đặt dịch vụ bổ sung của chúng tôi trước khi thanh toán, quý khách có thể thực hiện việc này mà không bị tính phí và hình phạt ngay cả khi quý khách không thông báo cho chúng tôi.

Vì bất kỳ lý do gì, nếu quý khách hủy bỏ chi tiết đơn đặt dịch vụ của quý khách sau khi thanh toán và gửi cho chúng tôi yêu cầu Hủy chính thức bằng văn bản (Email / Thư) ít nhất 72 giờ làm việc trước thời gian hạ cánh đã đăng ký của quý khách; quý khách sẽ được hoàn trả đầy đủ phí dịch vụ mà không bị phạt.

Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ yêu cầu Huỷ bỏ nào trong vòng 72 giờ làm việc trước thời gian hạ cánh đã đăng ký vì bất kỳ lý do nào. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ không bị áp dụng hình phạt nào và không hoàn lại tiền tới quý khách.

Vì bất kỳ lý do nào, nếu quý khách thay đổi chi tiết đơn đặt dịch vụ sau khi thanh toán và gửi cho chúng tôi yêu cầu Sửa đổi chính thức bằng văn bản (Email/ Thư) ít nhất 36 giờ làm việc trước thời gian hạ cánh đã đăng ký, chúng tôi sẽ thu xếp dịch vụ cho quý khách mà không có hình phạt hoặc phụ thu nào. Nếu quý khách không thông báo chúng tôi tuân theo các điều kiện như vậy và điều đó dẫn đến sự thất bại của việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ không bị áp dụng hình phạt nào và không hoàn lại tiền tới quý khách.

Trong vòng 36 giờ làm việc trước thời gian hạ cánh đã đăng ký của quý khách, chúng tôi không chấp nhận yêu cầu sửa đổi của quý khách vì lý do cá nhân của quý khách. Nếu có sự thay đổi hoặc trì hoãn lịch trình bay do các yếu tố bên ngoài như thiên tai / trì hoãn bằng chuyển phát nhanh, quý khách phải thông báo ngay cho chúng tôi và không quá 06 giờ thời gian hạ cánh mới qua Hotline (+84) .907.874.240 để điều chỉnh dịch vụ thích hợp của chúng tôi. Nếu quý khách không liên lạc với chúng tôi theo các điều kiện như vậy và điều đó dẫn đến sự thất bại của việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ không bị áp dụng hình phạt nào và không hoàn lại tiền tới quý khách.

Vào ngày đến của quý khách, vì bất kỳ lý do gì quý khách không thể nhận được dịch vụ và quý khách không gọi tới Hotline của chúng tôi (+84).907.874.240 trong vòng 02 giờ kể từ thời gian hạ cánh hoặc không thực hiện theo hướng dẫn của Hotline, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền tới quý khách.

Việc hoàn trả toàn bộ phí dịch vụ sẽ được thực hiện nếu quý khách không thể nhận được dịch vụ do lỗi của chúng tôi trong hai trường hợp sau đây:

 • Quý khách không thể tìm thấy đại diện của chúng tôi tại sân bay đến ngay cả khi quý khách gọi cho chúng tôi theo Hotline (+84) .907.874.240 và làm theo hướng dẫn của chúng tôi.
 • Quý khách không nhận được câu trả lời hoặc không được hỗ trợ khi liên hệ với chúng tôi trong vòng 02 giờ kể từ thời gian hạ cánh thông qua Hotline của chúng tôi khi quý khách không thể tìm thấy (các) đại diện của chúng tôi tại sân bay đến.

Ngoài ra chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ Dịch vụ Hỗ trợ dán tem visa cho lần nộp đơn xin visa tiếp theo của quý khách mà không phải trả phí dịch vụ hoặc miễn phí dịch vụ Đưa tiễn sân bay khi khởi hành vào cuối chuyến đi của bạn.

Quá trình bồi hoàn có thể mất từ 15-20 ngày làm việc tùy thuộc vào quy trình làm việc của Ngân hàng/ Tổ chức Tài chính. Bất kỳ khoản phí bổ sung nào liên quan đến Ngân hàng hoặc (các) Tổ chức Tài chính của quý khách xảy ra trong quá trình hoàn lại tiền được tính cho quý khách và tài khoản của quý khách bất kể phương thức thanh toán của quý khách đã sử dụng là gì. Visatravel.vn chỉ chịu trách nhiệm về khoản phí của Ngân hàng / Tổ chức Tài chính từ phía chúng tôi về quá trình hoàn phí.

THANH TOÁN

Đối với tất cả các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi chấp nhận 04 dưới đây các phương thức thanh toán (Để biết thêm chi tiết, vui lòng kiểm tra Hướng dẫn thanh toán):

Phương thức 1: Thanh toán bằng thẻ Credit Card, VISA Card, MasterCard, American Express, JCB, Diners Club… qua www.OnePay.vn

Phương thức 2: Thanh toán qua www.paypal.com bằng cách dùng thẻ tín dụng qua địa chỉ PayPal của chúng tôi: [email protected].

Phương thức 3: Chuyển khoản ngân hàng

Quý khách có thể thanh toán qua tài khoản ngân hàng của chúng tôi:

Tên tài khoản: Đang cập nhật

Số tài khoản: Đang cập nhật (trả bằng VND) – Đang cập nhật (trả bằng Đô-la Mỹ USD)

Tên ngân hàng: Đang cập nhật

Địa chỉ ngân hàng: Đang cập nhật

Mã Swift: Đang cập nhật

Sau khi thanh toán, vui lòng gửi biên lai cho chúng tôi để chúng tôi có thể theo dõi thanh toán của quý khách và xử lý Công văn chấp thuận visa theo yêu cầu của quý khách.

Phương thức 4: Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng chúng tôi

Địa chỉ văn phòng: Bộ phận Chăm sóc khách hàng Tân Văn Lang

 • 112/6 Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM

 

Bất kể phương thức thanh toán của quý khách là gì, bất kỳ khoản phí bổ sung nào liên quan đến Ngân hàng hoặc (Các) Tổ chức Tài chính của quý khách xảy ra trong quá trình thanh toán được tính cho quý khách và tài khoản của quý khách. Visatravel.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản phí nào.

MIỄN TRÁCH

Do các lý do vượt quá sự kiểm soát của Visatravel.vn, chúng tôi không thể đảm bảo rằng quý khách sẽ nhận được tất cả các email xác nhận và thông báo. Những lý do này có thể bao gồm email không thành công, địa chỉ email không chính xác, email đi vào thư mục spam, v.v … nếu quý khách không nhận được email liên quan đến Công văn chấp thuận visa của mình, quý khách phải liên hệ với Bộ phận Chăm sóc khách hàng ít nhất 2 ngày trước ngày đến. Visatravel.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm bất kỳ yêu cầu hoàn lại tiền nào.

Đương đơn có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của thông tin trong Công văn chấp thuận visa của mình. Đối với bất kỳ sai lầm nào, người nộp đơn phải liên hệ ngay với chúng tôi để sửa chữa, nếu không người nộp đơn có trách nhiệm hoàn toàn về những sai lầm này. Nếu các lỗi này được thực hiện từ phía chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý Công an miễn phí, và nếu đó là trên phần của đương đơn, đương đơn phải nộp lệ phí đầy đủ để có được một Công văn mới. Quá trình nhận Công văn chấp thuận visa mới sẽ kéo dài 1-2 ngày làm việc, vì vậy người nộp đơn phải kiểm tra kỹ tính chính xác của thông tin ngay khi nhận được Công văn.

Các Công văn chấp thuận visa Việt Nam thường được cấp với tên và các thông tin khác, vì vậy quý khách có thể thấy tên, số hộ chiếu và ngày sinh của mình trong cùng một Công văn với những người khác. Nếu quý khách muốn có Công văn riêng, vui lòng gửi yêu cầu đến [email protected]. Visatravel.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến các chi tiết cá nhân của người nộp đơn phát sinh từ Công văn chấp thuận visa theo nhóm.

QUYỀN RIÊNG TƯ

Vui lòng đọc kĩ Cam kết bảo mật, bằng cách đó quý khách cũng đồng ý bị ràng buộc khi sử dụng trang web này. Tuyên bố bảo mật là một phần của thỏa thuận này.

Truyền thông: Bằng cách sử dụng trang web này và các dịch vụ của chúng tôi, quý khách cho phép Visatravel.vn liên lạc với quý khách qua email hoặc điện thoại cho tất cả các mục đích bao gồm phân phối các tài liệu tiếp thị và quảng cáo.

BẢO MẬT

Quý khách chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của User ID (đăng nhập) và mật khẩu trên Visatravel.vn. Quý khách có trách nhiệm đối với việc sử dụng User ID của quý khách khi đăng nhập, dù quý khách có cho phép hay không. Quý khách đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về việc sử dụng trái phép User ID của quý khách. Vui lòng đọc kĩ Cam kết bảo mật về việc gửi và phát tán thông tin.

TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Thỏa thuận này cùng với Cam kết bảo mật tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý khách và Visatravel.vn và thay thế cho bất kỳ và tất cả các thỏa thuận, tuyên bố hoặc đại diện trước đó về Visatravel.vn. Việc không thi hành bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không được hiểu là sự khước từ điều khoản đó hoặc quyền thi hành các điều khoản đó. Việc từ bỏ, sửa đổi hoặc sửa đổi khác của quý khách sẽ không có giá trị hoặc ràng buộc trừ khi được tuyên bố bằng văn bản và được ký bởi cả hai bên. Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu có bất kì câu hỏi nào liên quan tới Điều khoản và Điều kiện sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected]. Quý khách có thể tới gặp trực tiếp chúng tôi tại Công TY TÂN VĂN LANG Tầng 23,112/6 Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM