Ban điều hành

Founder
Managing Director
Vice Director
Branch Director
Managing Director
 

Đội ngũ nhân viên

HR Manager
Marketing manager
Manager R&D
Sales Manager
Section Manager
Tour Manager
Team Leader
Section Manager
Management consultant
Team leader
Team leader
Team leader
Chuyên viên pháp lý
Legal leader (trưởng nhóm pháp lý)
Editor Team Leader