PRIVACY POLICY

Đây là chính sách của Visatravel.vn nhằm bảo vệ và duy trì bảo mật cho người dùng và khách hàng của mình, cũng như bảo mật thông tin khách hàng cung cấp, theo đúng các điều khoản được miêu tả dưới đây.

Để thực hiện cam kết bảo mật của mình, chúng tôi khuyến khích tất cả những người dùng hiện tại và tương lai của chúng tôi đọc kỹ Tuyên bố bảo mật này trước khi sử dụng các chức năng trên website.

Tuyên bố bảo mật này cho biết những thông tin mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng các thông tin này và cách sửa đổi các thông tin. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn quyền kiểm soát bảo mật thông tin cá nhân ở mức cao nhất có thể. Đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba mà chưa có sự cho phép của bạn.

Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý với các điều khoản trong điều khoản sử dụng và Tuyên bố bảo mật của chúng tôi. Visatravel.vn có quyền thêm và/hoặc sửa đổi Tuyên bố này bất cứ lúc nào.

An ninh

Visatravel.vn cam kết bảo đảm an ninh và bảo mật tối đa. Tất cả các giao dịch có xác nhận của người dùng bao gồm cả việc xử lý thẻ tín dụng để được thực hiện sử dụng công nghệ SSL (Giao thức an ninh thông tin mạng), có sự hỗ trợ từ trình duyệt của bạn, mã hóa tất cả những thông tin bạn gửi tới chúng tôi. Chứng chỉ bảo mật của chúng tôi đã được Tập đoàn Comodo (Mỹ) xác minh, sử dụng công cụ mã hóa thương mại tốt nhất hiện có trên Internet. Chúng tôi cũng luôn sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ những thông tin cá nhân tránh khỏi những mất mát, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do việc thực hiện các chính sách và quy trình gây ra để đảm bảo những thông tin cá nhân này chỉ được sử dụng cho những mục đích thu thập thông tin đã được định sẵn.

Thông tin

Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được ghi lại một cách đầy đủ và chính xác. Chúng tôi cho phép bạn truy cập vào thông tin cá nhân của mình bất cứ khi nào để thay đổi hoặc sửa chữa khi cần.

1. Thông tin thu thập được từ/về Khách hàng chỉ được sử dụng vì mục đích cung cấp một dịch vụ tốt hơn. Các thông tin này sẽ không bao giờ được tiết lộ cho các bên thứ ba khi chưa có sự cho phép của khách hàng. Tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi đều được bảo mật hoàn toàn và sẽ được bảo vệ không bị sử dụng trái phép.

2. Các giao dịch tài chính. Các giao dịch bằng thẻ tín dụng đều được xử lý thông qua một trong những công ty xử lý thẻ tín dụng của bên thứ ba lớn. Tất cả thông tin của bạn đều được mã hóa và chỉ được sử dụng để hoàn thành giao dịch thích hợp. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chỉ lưu lại 4 chữ số cuối thẻ tín dụng của bạn để hoàn tất quá trình xác minh và chấp thuận.

3. Bộ nhắn Cookies.

Visatravel.vn sử dụng bộ nhắc cookies để nhận diện khách hàng khi họ truy cập vào trang web của chúng tôi. Bộ nhắc này cho phép chúng tôi tùy chỉnh được lượng truy cập của họ trên website này. Bạn có thể “bật” hoặc kích hoạt bộ nhắc cookies trên trình duyệt bạn sử dụng để đăng ký. Nhưng nếu bạn chọn vô hiệu hóa bộ nhắc cookies, bạn vẫn có thể duyệt thông tin trên trang web của chúng tôi. Cookies không lưu trữ bất cứ thông tin cá nhân nào. Tất cả thông tin để được bảo mật hoàn toàn và không bao giờ bị bán hoặc tiết lộ ra bên ngoài công ty.  Visatravel.vn có thể hiển thị các liên kết hoặc quảng cáo của/trên các trang web hoặc công ty khác có thể có sử dụng bộ nhắc cookies. Trong những trường hợp như vậy, Visatravel.vn không chịu trách nhiệm cho toàn bộ hay bất kỳ thông tin mà những nên này thu được thông qua việc sử dụng bộ nhắc cookies. Do đó, bạn nên tự mình làm quen với các chính sách bảo mật và thông tin có chung tiêu chuẩn của các trang web này bởi vì các chính sách và tiêu chuẩn đó có thể khác với các chính sách và tiêu chuẩn của Visatravel.vn.

4. Thông tin hệ thống.

Visatravel.vn có quyền thu thập và lưu trữ các thông tin như địa chỉ IP address, loại trình duyệt hoặc loại hệ điều hành. Tất cả thong tin được bảo mật cao độ và sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích quản trị hệ thống. Những thông tin này giúp chẩn đoán vấn đề, theo dói lưu lượn truy cập và sử dụng trang web.

5. E-mail. Visatravel.vn sử dụng e-mail để thông báo cho các thành viên hoặc khách hàng biết về những thay đổi trong trạng thái xin công văn nhập cảnh của họ, những thay đổi trong cơ sở dữ liệu, và trên trang web của chúng tôi, hoặc khi có thêm các dịch vụ hoặc tính năng mới. Cũng là một phần của dịch vụ, Visatravel.vn có thể sẽ gửi thông báo qua e-mails bất cứ khi nào chúng tôi có những chương trình giảm giá đặc biệt, hoặc khi chúng tôi có thêm sản phẩm mới hoặc phát triển những tính năng mới. Danh mục e-mail của chúng tôi sẽ được bảo mật và không bao giờ được bán hoặc cung cấp cho các bên thứ ba.

6. Thay đổi hoặc sửa đổi thông tin của bạn. Bạn có thể thay đổi hoặc sửa đổi thông tin hồ sơ cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng ID khách hàng (đăng nhập) và mật khẩu của bạn. Phương thức này đảm bảo an toàn thông tin của bạn. Hãy thông báo ngay cho chúng tôi biết các trường hợp sử dụng trái phép ID khách hàng (đăng nhập)/ mật khẩu hoặc thiết bị máy tính của bạn. Visatravel.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, mất mát hay thay đổi thông tin gây ra bởi việc sử dụng trái phép ID khách hàng (đăng nhập)/mật khẩu hoặc thiết bị máy tính của bạn.

Các trường hợp không thuộc trách nhiệm của chúng tôi

Truyền thông qua Internet cũng như các ứng dụng được sử dụng để cung cấp các dịch vụ trực tuyến có thể có những rủi ro an ninh khác nhau. Trong những trường hợp này, Visatravel.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, mất mát nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, ngẫu nhiên hay là hậu quả của một sự việc khác, đặc biệt hay gay go, gây ra bởi hoặc có liên quan tới việc sử dụng, thay đổi, xóa bỏ hoặc tiết lộ trái phép bất cứ thông tin nào, dù bảo mật hay không, là hậu quả của việc xâm nhập hệ thống bất hợp pháp hoặc bất kỳ vi phạm an ninh nào khác, hoặc do lỗi hệ thống. Do đó, Visatravel.vn không chịu trách nhiệm bảo hành phần cứng và phần mềm được sử dụng để cung cấp an ninh và hỗ trợ trang web này bao gồm các bảo hành mặc định, sự tương thích cho một mục đích cụ thể và các tổn thất vô tình, đặc biệt, trực tiếp hoặc là hậu quả của một tác động khác. Theo đó, Visatravel.vn, cán bộ, nhân viên, đối tác, chi nhánh, công ty con, người kế nhiệm và người được nhượng quyền và các đại lý bên thứ ba của mình sẽ không chịu trách nhiệm, dù trực tiếp hay gián tiếp, dưới bất kỳ hình thức nào, với bạn và bất kỳ cá nhân khác về bất kỳ trường hợp thông tin không chính xác, sử dụng sai mục đích, sai sót, thông tin bị bên thứ ba chặn, vi-rút hoặc hacker tấn công dẫn đến hậu quả mất mát dữ liệu hoặc dịch vụ bao gồm, nhưng không giới hạn, sai sót hoặc gián đoạn trong quá trình chuyển tải hoặc cung cấp dịch vụ. Visatravel.vn có chưa các liên kết với các trang web khác. Các liên kết này được đưa ra chỉ với mục đích thong tin và hỗ trợ định vị các nguồn internet khác. Do đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin và nội dung ở các trang web này.

Tổng kết

Bằng việc sử dụng trang web này và sử dụng dịch vụ tại trang web, bạn đã chấp nhận vô điều kiện các điều khoản trong Tuyên bố bảo mật này và trong mục Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản chi phối việc sử dụng trang web này và các dịch vụ trên trang web, đồng thời cũng chi phối tất cả thông tin bạn và những người dùng khác của Visatravel.vn cung cấp. Nếu bạn không đồng ý với tất cả hoặc bất kỳ điều khoản nào trong Tuyên bố bảo mật này, vui lòng không sử dụng trang web này.