Chi phí làm hộ chiếu nhanh ở TP.HCM và hộ khẩu tỉnh bao nhiêu?

Khi sử dụng dịch vụ làm hộ chiếu nhanh, có 2 loại phí bạn cần phải trả tiền để có được một passport Việt Nam bao gồm lệ phí làm hộ chiếu nộp cho Phòng/Cục Quản lý xuất nhập cảnh (khaorng 200.000 VND) và chi phí dịch vụ. Chi phí dịch vụ làm hộ chiếu nhanh bao …
Đọc tiếp