Kết quả xin visa sẽ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?

Không hiếm trường hợp, những đương đơn có điều kiện tốt, công việc với thu nhập cao, sở hữu tài sản lớn,… nhưng lại nhận được kết quả bị từ chối cấp visa từ Lãnh sự quán. Nếu nằm trong trường hợp này và không hiểu tại sao mình bị từ chối, xin hãy tham …
Đọc tiếp