Thủ tục xin visa Nhật Bản ở Đà Nẵng như thế nào? Làm ở đâu?

So với các nước, thì việc xin visa Nhật Bản có phần khác biệt. Đương đơn phải nộp hồ sơ xin visa tại ĐSQ hay LSQ là tùy thuộc vào hộ khẩu của người đó. Vậy thủ tục xin visa Nhật Bản ở Đà Nẵng như thế nào? làm ở đâu? Nhật Bản là nước có …
Đọc tiếp