Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh Cần Thơ + số điện thoại

Trung tâm thông tin về các thủ tục liên quan tới xuất nhập cảnh trên lãnh thổ Việt Nam: “Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh Cần Thơ ở đâu? Số điện thoại liên hệ là gì?”. Để tạo thuận lợi cho mọi công dân, cục xuất nhập cảnh thuộc bộ công an đã tổ …
Đọc tiếp