Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh Đồng Tháp + số điện thoại

Bà con cô bác ở Đồng Tháp muốn đi du lịch nước ngoài  hoặc là đi thăm người thân, bạn bè, công tác đều phải biết thông tin về địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh Đồng Tháp ở đâu? Số điện thoại liên hệ là gì để mà tới nộp hồ sơ Có một …
Đọc tiếp