Ở Bến Tre làm passport (hộ chiếu) ở đâu? Thủ tục như thế nào?

Bà con, quý vị ở Bến Tre muốn xin passport đi nước ngoài nên tham khảo bài viết này. Trả lời các thắc mắc: “Ở Bến Tre làm passport (hộ chiếu) ở đâu? Thủ tục như thế nào?”. Để đi nước ngoài điều đầu tiên là phải có passport còn thời hạn. Nếu sang một nước …
Đọc tiếp