Ở Kiên Giang làm passport (hộ chiếu) ở đâu? thủ tục như thế nào?

Đi nước ngoài đã trên nên phổ biến và quá đỗi bình thường, bà con, bạn trẻ ở Kiên Giang làm passport rất nhiều nhưng thiếu thông tin đã nhờ ChuDu Travel giải đáp câu hỏi như ở Kiên Giang làm passport ở đâu? Thủ tục như thế nào? Để giúp bà con dễ dàng …
Đọc tiếp