Ở Trà Vinh làm passport (hộ chiếu) ở đâu? thủ tục như thế nào?

Bà con ở Trà Vinh lần đầu xin cấp hoặc lỡ làm mất và làm lại passport (hộ chiếu) chắc không khỏi thắc mắc ở Trà Vinh làm passport ở đâu? Thủ tục như thế nào? Chu Du Travel xin giải đáp cho bà con cụ thể. Nhìn chung thủ tục làm passport khá dễ dàng và thuận …
Đọc tiếp