Ở Vĩnh Long làm passport (hộ chiếu) ở đâu? Thủ tục như thế nào?

Bà con, quý vị ở Vĩnh Long muốn xin passport đi nước ngoài nên tham khảo bài viết này. Trả lời các thắc mắc: “Ở Vĩnh Long làm passport (hộ chiếu) ở đâu? Thủ tục như thế nào?”. Điều kiện bắt buộc để đi nước ngoài điều đầu tiên là phải có passport còn thời hạn. …
Đọc tiếp