Ở Đồng Tháp làm passport (hộ chiếu) ở đâu? thủ tục như thế nào?

Cẩm nang xin visa, passport dành cho mọi người. Xem giải đáp thắc mắc rất thực tế sau: “Ở Đồng Tháp làm passport (hộ chiếu) ở đâu? Thủ tục như thế nào?”. Thủ tục làm passport bây giờ đã rất dễ dàng và thuận tiên. Ở hai thành phố Hà Nội và HCM đã hỗ …
Đọc tiếp