Ở Cần Thơ làm passport (hộ chiếu) ở đâu? thủ tục như thế nào?

Có hộ khẩu tại Cần Thơ muốn xin passport đi nước ngoài nên tham khảo bài viết này. Trả lời các thắc mắc: “Ở Cần Thơ làm passport (hộ chiếu) ở đâu? Thủ tục như thế nào?”. Điều kiện bắt buộc để đi nước ngoài điều đầu tiên là phải có passport còn thời hạn. Nếu …
Đọc tiếp