Ở Đà Lạt Lâm Đồng làm passport (hộ chiếu) ở đâu?

Giải đáp về thủ tục xin cấp hộ chiếu để đi nước ngoài ở Lâm Đồng: “Ở Đà Lạt Lâm Đồng làm passport (hộ chiếu) ở đâu? Thủ tục giấy tờ như thế nào?”. Tất cả quý vị và quý bạn ở thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, …
Đọc tiếp