Ở Kon Tum làm passport (hộ chiếu) ở đâu? Thủ tục như thế nào?

Ở Kon Tum có thể xin cấp passport (hộ chiếu) không? nếu có thì làm passport ở đâu? Thủ tục hồ sơ như thế nào? Chu Du Travel sẽ tư vấn cụ thể cho quý vị và các bạn. Quý vị, bà con ở Kon Tum và các huyện Đắk Glei, Đắk Hà, Đắk Tô, Ia H’Drai, …
Đọc tiếp