Ở Tuy Hòa Phú Yên làm passport (hộ chiếu) ở đâu? Thủ tục ra sao?

Trả lời nhanh chính xác câu hỏi: “Ở Tuy Hòa Phú Yên làm passport (hộ chiếu) ở đâu? Thủ tục ra sao?”. Bà con ở Thành phố Tuy Hòa, Thị xã Sông Cầu, Đông Hòa, Đồng Xuân, Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tuy An, Tây Hòa muốn xin cấp passport (hộ chiếu) để đi nước …
Đọc tiếp