Tổng hợp quy trình xin visa công tác Hàn Quốc nhanh chóng, dễ dàng

Visa công tác Hàn Quốc dành cho các công ty doanh nghiệp Việt Nam khi được đối tác bên phía Hàn Quốc mời sang làm việc. Thời gian xét cấp của visa Hàn Quốc diện công tác này là 08 ngày làm việc. Để được chấp thuận cấp visa, bạn cung cấp đầy đủ các …
Đọc tiếp