Có hộ khẩu tỉnh thì làm hộ chiếu nhanh ở TP.HCM được không?

Theo nguyên tắc và thông tin chung mà đa số ai cũng nắm được đó là người Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh nào thì làm hồ sơ xin cấp hộ chiếu ở tỉnh đó. Ví dụ: Bạn có hộ khẩu thường trú tại Khánh Hòa có thể xin cấp hộ chiếu …
Đọc tiếp