Nên làm hộ chiếu trẻ em chung hay riêng với hộ chiếu bố mẹ?

Cũng giống như người lớn, hộ chiếu trẻ em gồm có 3 loại đó là hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao. Tuy nhiên, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao chỉ dành cho con em cán bộ nhà nước công tác nước ngoài. Còn lại tất …
Đọc tiếp