Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh Trà Vinh + số điện thoại

Bà con cô bác, các bạn trẻ ở Trà Vinh khi xin cấp passport nên nắm thông tin về địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh Trà Vinh ở đâu? Số điện thoại liên hệ để nộp hồ sơ dễ dàng hơn. Ngày xưa khi nói passport thì nhiều người không biết, nhưng nay kinh …
Đọc tiếp