Tiếng Đài Loan và Trung Quốc có sự khác biệt như thế nào?

Thoạt nghe thì tiếng Đài Loan và Trung Quốc rất giống nhau. Thực tế, rất nhiều bạn cho rằng hai thứ tiếng này là một. Hãy cùng tìm hiểu tiếng Đài Loan và Trung Quốc có sự khác biệt như thế nào? Và tại sao có sự khác biệt này? Tiếng Trung Quốc (tiếng phổ thông) …
Đọc tiếp