Ở Nha Trang Khánh Hòa làm passport (hộ chiếu) ở đâu?

Hỏi đáp nhanh câu hỏi về xin cấp hộ chiếu: “Ở Nha Trang Khánh Hòa làm passport (hộ chiếu) ở đâu?”. Bà con, các chủ doanh nghiệp, các bạn ở thành phố Nha Trang, Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm và huyện đảo Trường Sa …
Đọc tiếp