Việt Nam có bao nhiêu loại hộ chiếu dùng để xuất nhập cảnh?

Hộ chiếu ở Việt Nam được chia làm 4 loại với mục đích và quyền lợi khác nhau. Dưới đây là thông tin về các loại hộ chiếu ở Việt Nam để bạn tham khảo: Hộ chiếu phổ thông (Popular Passport) Đây là loại hộ chiếu mà đại đa số công dân đều sẽ được …
Đọc tiếp