Tìm hiểu tượng Nữ Thần Tự Do, biểu tượng New York, Mỹ

Vốn là một trong những công trình đặc biệt nhất nước Mỹ và thế giới, Tượng Nữ Thần Tự Do không chỉ là biểu tượng của New York mà còn là niềm tự hào của người dân nước Mỹ. Ngày nay tượng Nữ thần Tự Do đã trở thành một điểm tham quan hàng đầu thế …
Đọc tiếp