Lưu trú quá hạn visa du lịch Đài Loan sẽ bị xử phạt như thế nào?

Visa du lịch Đài Loan hết hạn là như thế nào? Visa hết hạn là các trường hợp người ở nước ngoài nhập cảnh vào Đài Loan bằng hình thức miễn thị thực hoặc yêu cầu có thị thực. Tuy nhiên, số lượng ngày miễn thị thực hoặc số ngày lưu trú được quy định …
Đọc tiếp