Xin Visa Đài Loan Cho Người Không Đi Làm Hướng Dẫn Đầy Đủ

Bạn muốn đi du lịch Đài Loan nhưng không biết cách xin visa đài loan cho người không đi làm? Việc này có thể gây khó khăn cho nhiều người, tuy nhiên, nếu bạn đã có đầy đủ thông tin và thực hiện một số bước đúng đắn, việc xin visa Đài Loan sẽ không …
Đọc tiếp

Lưu trú quá hạn visa du lịch Đài Loan sẽ bị xử phạt như thế nào?

Visa du lịch Đài Loan hết hạn là như thế nào? Visa hết hạn là các trường hợp người ở nước ngoài nhập cảnh vào Đài Loan bằng hình thức miễn thị thực hoặc yêu cầu có thị thực. Tuy nhiên, số lượng ngày miễn thị thực hoặc số ngày lưu trú được quy định …
Đọc tiếp

Thời hạn sử dụng của các loại visa Đài Loan

Việc thay đổi chính sách thị thực không thể quyết định ngay lập tức, nên thông tin Đài Loan không cấp visa cho du khách Việt Nam là chưa chính xác. Bên cạnh đó, phía Đài Loan vẫn tiếp tục cấp visa cho công dân Việt Nam nhưng chính sách sẽ ngày càng chặt chẽ …
Đọc tiếp